Contactpagina
De enige manier hoe ons nu via e-mail te bereiken.
klik hier en stuur ons een e-mail.
Plaats ook uw advertentie op Lelydorp Net.
Bekijk de prijzen.

Vandaag is:   

Gastenboek

LVV Lelydorp | District Commissariaat | Scholen | Politie |

Webmail
Change Password

Pali-Wanita | LSB Nieuws |
 

Home

 

Historie

 

Informatie

 

Scholen

 

Fotoboek

 

Gastenboek

 

Forum

 

Recreatie

 

Sport

 

Nieuwtjes uit Lelydorp

 

Ingezonden

 

Links

  Hoofddoel
  Meewerken
  
  Burger Informatie CentrumLelydorpweg # 4, Lelydorp
loopafstand van Lely Huis casino.
Tele foon: (597) 0366149
Mobiel: (597) 8742516
E-mail: gidisapartments @ vanderjagt. sr
 

Reacties van enkele bezoekers.
Mobiel: 8936480
Angalampoelaan nr 5
Lelydorp
Open:
maan- t/m zaterdag
09.00-13.00 
14.00-20.00

 

Nieuws (Suriname)
De Ware Tijd

Nieuws (Nederland
De Telegraaf


Telefoongids Suriname

Telefoongids Nederland

Vrouwenvereniging Palissadeweg en omgeving.
Opgericht op 31 juli 1994.

Missie: De vrouwen uit hun isolatie te halen.
Visie : Deze groep vrouwen economisch en sociaal weerbaar maken.
Doel : Opheffing van de economische, poltitieke, sociale en culturele achterstand van de vrouwen van de palissadeweg en omgeving.
Doelgroep: Onze doelgroep is speciefiek de vrouwen van de omgeving, maar onze werkterrein is later uitgebreidt, waar de jongeren en ook de gezin van de leden zijn bijgerekend.
De vereniging is vanaf 1995 opgenomen in het bestand van de Nationale Vrouwen Beweging (NVB). De NVB is een moeder organisatie van vele vrouwenorganisaties in Suriname. Wij van het bestuur zijn vanaf toen door hun getraind en begeleid om het organisatiewerk goed en gestructureerd te doen.
Wij kregen de volgende trainingen van de NVB:
• Basis- en vervolgtraining organiseren en leiding geven
• Basis- en vervolgtraining confidence building
• Gender en ontwikkeling 1, 2 en 3
• Suriname in ontwikkeling
• Onderhandelen
Werkwijze: Elk jaar wordt er een jaarkalender met activiteiten, die wij graag gerealiseerd willen hebben, gemaakt samen met de leden en ook i.s.m. de NVB en andere instanties en personen.

Problemen: Geen “eigen huis”(ruimte) en/of vaste geschikte locatie voor vergaderingen en/of activiteiten.
Bestuursvergaderingen worden volgens een beurtsysteem gehouden.Hiervoor stellen de leden van het bestuur hun eigen huis in gebruik. Activiteiten met de leden en anderen worden in de ruimte (garage) van de penningmeester van het bestuur, die het gratis ter beschikking stelt, gehouden.

De Vrouwenvereniging Palissadeweg heeft op 31 juni 1999 een stichting opgericht, genaamd Pali-Wanita.
De stichting is opgericht om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen om projecten in te dienen bij organisaties zoals de FAO, de Nederlandse Ambassade e.a. en om donaties te ontvangen van verschillende donoren van binnen- en buitenland voor de vrouwenverenigen. Met de rechtspersoonlijkheid hebben we o.a. onze compostprojekt kunnen indien bij de FAO en een tweede voor de training Biologisch- en Natuurlijke Landbouw bij De Canadian Fonds in samenwerking met Eco Systemen 2000 en ze zijn gerealiseerd. Daarnaast is er ook een container met school meubilair en andere spullen uit Nerderland ontvangen. Het meubilair is geschonken aan de St.Ferdinand school.


Enkele activiteiten die een de afgelopen 14jaren georganiseerd zijn i.s.m. verschillende personen en org. waaronder de NVB:
1. Lezingen over:
Erfrecht, huwlijk, concubinaatschap, echtscheiding, alternatieve geneeskunde (kruiden), spaar en krediet coöperatie.
2. Voorlichtingsavonden:
Drugs en alcohol, Hiv en Aids, vrouwen in de overgang,
Baarmoerderhalskanker, borstkanker, stop geweld tegen vrouwen.
3. Cursussen:
Groenteteelt en composteren op kleine schaal, blancheren van groente,
EHBO training, knip- en naaicursus, taart decoratie, tie dye, kembang
Majang (traditionele huwelijks ruiker), djanur bloemschikken,
Draperen van de javaanse klederdracht, javaanse taal, composteren
Op grote schaal, biologische- en Natuurlijke landbouw.
4. Campagne van baarmoederhals- en borstkanker onderzoek
5. Gezondheidsbrillen projekt voor minderdraagkrachtige i.s.m. Lions Para
6. Bezoek van vrouwenorg.uit Nerderland, Guyana, en van Paramaribo en het binnenland
7. Deelname Women Bussiness beurs met javaanse gerechten, tie dye produkten en het promoten van de biologische- en natuurlijke landbouw
8. bonte avond (georganiseerd in het tweede jaar na de oprichting)
9. javaanse danslessen
Reguliere activiteiten zijn o.a.:
• ALV
• Moederdagviering
• Educatieve uitstapjes
• Gezinssuitstapjes
• Kerstviering tevens jaarafsluiting

We netwerken met andere vrouwengroepen nationaal als internationaal, met de buurtverenigingen zoals de Sport vereniging Parana, Sociaal vereniging Langeng Trisno, de st. Ferdinand school, de st. Jozef parochie en Para Force.

Binnenkort Windows Trainingen te Lelydorp.
De modules: Windows, Word, Excel en Access.
Tegen een Dorpoeprijs vanaf: 80 SRD per module
Geef je ONLINE op of bel:
Mobiele Telefoon: 891-7878
Mobiele Telefoon: 811-0982
Mobiele Telefoon: 880-6710

De bestuursleden zijn:
Mw. Sanijha Hardjodikromo- voorzitter~ tel.:366205 / 8630492-
e-mail: sanijahhardjo@hotmail.com
Mw. Marie Hardjodikromo- ondervoorzitter~ tel. : 368194
Mw. Mila Samijo- penningmeester~ tel.: 366884
e-mail: mila-samijo@hotmail.com
Mej. Natasha Samijo- 2e penningmeester~ tel.: 8562344
e-mail: natasha-samijo@hotmail.com
Mej. Sandra Sijem- Secretaris~ tel.: 352052 / 8746923
e-mail: sandrasijem@hotmail.com
Mej. Rita Wangsadikrama- 2e secretaris~ tel.: 8561295
Mw. Rita sastrodihardjo- Commisaris~ tel.: 368281 / 8518829
Kontakt adres: Mw. Mila Samijo
Palissadeweg II perceel nr.2

Door: Dayenne Moeljoredjo
 

De site is ontworpen en wordt onderhouden door Harris Internet Services. Voor vragen op het gebied van Internetten zoals Webdesign, Webhosting, Domeinnamen,Internettrainingen en Internet PC-hulp.

Optiek te Lelydorp
Oogmetingen - Brillen
Contactlenzen.

Telefoon (0)367776
Open:
Ma t/m Vrij 08.00-20.00u
Zaterdag 08.00-13.00u
Klik voor meer info.....Juwelier en Bloemisterij
De Gouden Lely
Telefoon 366024
Klik voor meer info..
....

 


Firma G.R.Sing
Tel 366166
Ind. Gandhiweg 877
Lelydorp
woninginrichting vervoermiddelen
elektronica
verzekeringen


 

 

Bus- en Transportbeddrijf
Jimmy's Comet

Sedert 16 sept 1963 (bijna 45 jaar) uw betrouwbare vervoerder.
Indira Gandhiweg 871
Lelydorp Centrum
Tel: 368830

 

 

 

 

 
 
Hier had uw advertentie kunnen staan.