Lelydorp Net. De site door en voor Lelydorpers en vrienden van Lelydorp

Vandaag is:   

Gastenboek

Webmail

Welkom op Lelydorp Net, de site voor en door Lelydorpers!

 

Home

 

Historie

 

Informatie

 

Scholen

 

Fotoboek

 

Gastenboek

 

Forum

 

Startpagina

 

Recreatie

 

Sport

 

Nieuwtjes uit Lelydorp

 

Ingezonden

 

Links

  Webmail


 


 

Historie

Het district Wanica werd ingesteld in 1983 en beslaat een deel van het district Suriname, dat toen veel groter was en het gehele stroomgebied van de Surinamerivier omvatte.
In 1958 werd het zuidelijk deel van het district Suriname afgescheiden, om er het district Brokopondo van te maken.
Toen in 1968 het district Para werd ingesteld, moest opnieuw het district afstaan voor het nieuwe district.
Bij de nieuwe districtenindeling van 1983 moest het district Suriname opnieuw een grote aderlating ondergaan en grote delen van zijn gebied afstaan aan Paramaribo, aan het district Commewijne en aan het district Para.
Het kleine deel dat was overgebleven kreeg toen ook een andere naam en werd herdoopt in het district Wanica.
De volgende cijfers laten de verkleining duidelijk zien:
In 1950 was het district Suriname groot 20.892 km2 en er woonden toen 56.300 persoen, d.i. 30,6% van de bevolking.
Hiervan waren van de hindostaanse origine 29.477, van de indonesische origine 12.605 en van afrikaanse origine 9.965.
 

In 1964 was het grondgebied groot 2.617 km2 (Brokopondo was eraf), d.i. 2% van het grondgebied van Suriname en er woonden toen 111.691 personen, of 35% van de Surinaamse bevolking.
In 1972 was het district Suriname 1.628 km2 groot, of 1% van het grondgebied van Suriname (Para was er af) en er woonden toen 152.135 personen, d.i. 40% van de Surinaamse bevolking.
In 1980 woonden er 166.494 mensen, d.i. 47% van de bevolking (het grondgebied was ongewijzigd).
In 1983 werd het grondgebied teruggebracht tot 443 km2 en er woonden nog maar 60.779 mensen, d.i. 17% van de Surinaamse bevolking.  Grote, dichtbevolkte delen had het district moeten afstaan aan Paramaribo, aan Para en aan Commewijne.
In 1996 woonden er in het inmiddels Wanica geheten district 72.446 mensen (17% van de Surinaamse bevolking), van wie iets meer dan de helft mannen waren.
In 1995 waren 4.415 personen ingeschreven als A.O.V.-ers, dus 60 jaar of ouder.
Bij de verandering van de naam van het district werd o.m. overwogen, dat de districtsnaam Suriname verwarrend kon werken met de naam van het land en dat het dus wenselijk was aan het district een andere naam te geven.
Een ad-hoc commissie die de naam Wanica voorstelde overwoog hierbij o.m.:

 • Dat de hoofdweg naar de hoofdplaats van het district (=Lelydorp) het Pad van Wanica heette (inmiddels is de naam van de weg veranderd in Indira Gandhiweg);
 • Dat de kreek die stroomde door het noordwestelijk deel van het district de Wanicakreek heette;
 • Dat in dit gebied ook de Wanicapolder lag;
 • Dat de naam Wanica voor dit gebied reeds op de oudste kaarten voorkwam;
 • Dat het suffix -ica duidt op oude Indiaanse herkomst
 
Het district Wanica ligt geheel in de jonge alluviale kustvlakte, waar we veel kleigronden vinden, doorsneden door zand- en schelpritsen.
Het district Wanica grenst aan de districten Commewijne in het oosten (gescheiden door de Surinamerivier), Paramaribo in het oosten en noorden, Saramacca in het westen en Para in het zuiden.
De noordgrens wordt mede gevormd door de Atlantische Oceaan.

Het district Wanica wordt in de Nationale Assemblee vertegenwoordigd door zeven parlementariŽrs en is verdeeld in zeven ressorten, te weten:
 
 • Houttuin met 9.128 inwoners
 • De Nieuwe Grond met 17.604 inwoners;
 • Lelydorp met 15.576 inwoners; klik en bekijk vergroot
 • Kwatta met 7.462;
 • Domburg met 5.216 inwoners;
 • Saramaccapolder met 6.158 inwoners;
 • Koewarasan met 11.302 inwoners.

Het district-commissariaat van Wanica is gevestigd te Lelydorp.  Deze plaats was vroeger een klein gehucht, dat bekend stond als Kofidjompo, omdat op die plaats een slaaf Kofi zich op de vlucht in veiligheid had kunnen brengen door ter plaatse over een kreek te springen.
Toen in het begin van de 20e eeuw de spoorweg werd aangelegd van Paramaribo naar het binnenland, werd Kofidjompo een belangrijke halte op de route.  En om eer te bewijzen aan de gouverneur die de spoorweg aanlegde (gouverneur Lely, de persoon die later als minister in Nederland de Zuiderzeedijk realiseerde), werd de naam van het plaatsje veranderd in Lelydorp.
Om de oude naam niet verloren te laten gaan kreeg in 1983 het plein in het centrum van het dorp de naam Kofidjompoplein.
De spoorbaan is verdwenen, maar Lelydorp is inmiddels uitgegroeid tot een klein stadje, met alle voorzieningen die daarbij horen, zoals gezondheidscentrum, politiepost, waterleiding, elektriciteit, lager scholen, V.O.J. scholen en zeer recent zelfs een V.O.S. school, bioscoop (deze draait ook niet meer), sportvelden (w.o. het Brielle- en het Singhstadion), een Volkshogeschool van NAKS en een markt.
In de jaren '20 werd er ook een nederzetting gevestigd van javaanse immigranten, die na afloop van hun contract zich als vrije kolonisten daar vestigden.  De bevolking van Lelydorp nam hierdoor sterk toe.

 

Het district Wanica heeft een druk verkeer, dat zich vooral toespitst op de uitvalswegen van Paramaribo die door het district lopen.
De Indira Gandhiweg (vroeger geheten Pad van Wanica) die de verbindingsweg vormt tussen Paramaribo en de Johan Adolf Pengel Luchthaven (vroeger geheten Zanderij).
Langs deze weg wonen tegenwoordig veel mensen die elders hun werkkring hebben, maar er zijn nog altijd vele kleinlandbouwers gevestigd, die vooral groenten verbouwen.  Vroeger was rijst in dit gebied het belangrijkste product, maar daar is momenteel niet veel van over.  Ook vestigden zich kleine industrieŽn en andere ondernemingen langs deze weg.  Genoemd kunnen o.a. worden  de Gelebek margarine- en vettenfabriek, Surle, de radiostations Radika en Sangeet Mala, de terreinen van de Golfclub Paramaribo etc.

Bron: Suralco Magazine, Maart 2000
 

Ter informatie:

Als je Lelydorp opzoekt in het Encyclopedie van Suriname (blz. 375) vind je het volgende:

Lelydorp (Srantongo: Kofidjompo), vestiging in het district Suriname, uit het begin van de 20ste eeuw, aan het Pad van Wanica, genoemd naar gouverneur C. Lely.  Ca  7000 inwoners. Vnl. Hindostanen en Javanen, verder Creolen.  Plaatselijk centrum met bestuurs- en politiepost; scholen, w.o. een muloschool; doktersstandplaats.  Kleine landbouw en pluimveeteelt voor diepvries.Note van een trouwe bezoeker:
Intussen heb ik wat oude foto's uit het jaar 1900 ontdekt waarop uitdrukkelijk de naam Kofidjompo staat vermeld als officiele naam van deze plaats. Dat historisch stuk moet dus luiden: De naam van de plaats Kofidjompo is in 1905, ter ere van Ing. Lely, gewijzigd in Lelydorp. Het was dus een officiele naam en geen Surinaamse naam. Wat wel het geval is is dat de echte Lelydorpers nog steeds de oude naam Kofidjompo blijven gebruiken.

John, een geboren Lelydorper

Naar boven.  

 

De site is ontworpen en wordt onderhouden door Harris Internet Services. Voor diensten op het gebied van Internetten zoals Webdesign, Webhosting, Domeinnamen,Internettrainingen en Internet PC-hulp.