LELYDORP.NET

Uw OneStop Website
voor alle informatie
van en over Lelydorp

KOFIDJOMPO

submit
Home Help Contacts

 

Historie

Het ontstaan van Lelydorp.  Lees hieronder interessante informatie.

INFORMATIE

HISTORIE

NIEUWS


 
Het district Wanica werd ingesteld in 1983 en beslaat een deel van het district Suriname, dat toen veel groter was en het gehele stroomgebied van de Surinamerivier omvatte.

 

ONTWIKKELING

 
In 1958 werd het zuidelijk deel van het district Suriname afgescheiden, om er het district Brokopondo van te maken.

Toen in 1968 het district Para werd ingesteld, moest opnieuw het district afstaan voor het nieuwe district.

Bij de nieuwe districtenindeling van 1983 moest het district Suriname opnieuw een grote aderlating ondergaan en grote delen van zijn gebied afstaan aan Paramaribo, aan het district Commewijne en aan het district Para.
Het kleine deel dat was overgebleven kreeg toen ook een andere naam en werd herdoopt in het district Wanica.
De volgende cijfers laten de verkleining duidelijk zien:
In 1950 was het district Suriname groot 20.892 km2 en er woonden toen 56.300 personen, d.i. 30,6% van de bevolking.
Hiervan waren van de hindostaanse origine 29.477, van de Indonesische origine 12.605 en van Afrikaanse origine 9.965.

In 1964 was het grondgebied groot 2.617 km2 (Brokopondo was eraf), d.i. 2% van het grondgebied van Suriname en er woonden toen 111.691 personen, of 35% van de Surinaamse bevolking.
 


 
 
Nieuws en Evenementen
 

Vanwege het Coronavirus staat alles momenteel stil.
Er kan nog altijd heerlijk gegeten worden bij de verschillende eetgelegenheden die Lelydorp in overvloed heeft.
Na een periode van enkele jaartjes inactiviteit, herleeft LELYDORP.NET weer. Wil je op welke manier dan ook jouw bijdrage leveren tot bloei van onze site, bel
Suriname +597 - 7504646
Nederland +31.6.37121987
 
In 1972 was het district Suriname 1.628 km2 groot, of 1% van het grondgebied van Suriname (Para was er af) en er woonden toen 152.135 personen, d.i. 40% van de Surinaamse bevolking.
In 1980 woonden er 166.494 mensen, d.i. 47% van de bevolking (het grondgebied was ongewijzigd).
In 1983 werd het grondgebied teruggebracht tot 443 km2 en er woonden nog maar 60.779 mensen, d.i. 17% van de Surinaamse bevolking. Grote, dichtbevolkte delen had het district moeten afstaan aan Paramaribo, aan Para en aan Commewijne.
In 1996 woonden er in het inmiddels Wanica geheten district 72.446 mensen (17% van de Surinaamse bevolking), van wie iets meer dan de helft mannen waren.
In 1995 waren 4.415 personen ingeschreven als A.O.V.-ers, dus 60 jaar of ouder.
Bij de verandering van de naam van het district werd o.m. overwogen, dat de districtsnaam Suriname verwarrend kon werken met de naam van het land en dat het dus wenselijk was aan het district een andere naam te geven.
 
   
Een ad-hoc commissie die de naam Wanica voorstelde overwoog hierbij o.m.:

Dat de hoofdweg naar de hoofdplaats van het district (=Lelydorp) het Pad van Wanica heette (inmiddels is de naam van de weg veranderd in Indira Gandhiweg);
Dat de kreek die stroomde door het noordwestelijk deel van het district de Wanicakreek heette;
Dat in dit gebied ook de Wanicapolder lag;
Dat de naam Wanica voor dit gebied reeds op de oudste kaarten voorkwam;
Dat het suffix -ica duidt op oude Indiaanse herkomst


 
 
     
Het district-commissariaat van Wanica is gevestigd te Lelydorp. Deze plaats was vroeger een klein gehucht, dat bekend stond als Kofidjompo, omdat op die plaats een slaaf Kofi zich op de vlucht in veiligheid had kunnen brengen door ter plaatse over een kreek te springen.
Toen in het begin van de 20e eeuw de spoorweg werd aangelegd van Paramaribo naar het binnenland, werd Kofidjompo een belangrijke halte op de route. En om eer te bewijzen aan de gouverneur die de spoorweg aanlegde (gouverneur Lely, de persoon die later als minister in Nederland de Zuiderzeedijk realiseerde), werd de naam van het plaatsje veranderd in Lelydorp.
Om de oude naam niet verloren te laten gaan kreeg in 1983 het plein in het centrum van het dorp de naam Kofidjompoplein.
De spoorbaan is verdwenen, maar Lelydorp is inmiddels uitgegroeid tot een klein stadje, met alle voorzieningen die daarbij horen, zoals gezondheidscentrum, politiepost, waterleiding, elektriciteit, lager scholen, V.O.J. scholen en zeer recent zelfs een V.O.S. school, bioscoop (deze draait ook niet meer), sportvelden (w.o. het Brielle- en het Singhstadion), een Volkshogeschool van NAKS en een markt.
In de jaren '20 werd er ook een nederzetting gevestigd van javaanse immigranten, die na afloop van hun contract zich als vrije kolonisten daar vestigden. De bevolking van Lelydorp nam hierdoor sterk toe.

Het ressort Lelydorp: bestaat uit de Marron dorpen Santigron en Haarlem en het inheems dorp Pikin Poika. De inwoners van Santigron en Haarlem zijn Saramaccaners. Verder bestaat het het ressort uit Brooklyn, Dessa, Getong Royong, Rudge project, Tuinstad,
Malangweg, Nejal project, Reeberg en Lelydorp.

 

     
Wij danken het Burger Centrum Commissariaat Wanica voor het verstrekken van de onderstaande informatie op deze pagina. Dit is wel informatie die sedert 2009 is verkregen.
U kunt voor meer Informatie over Lelydorp (Wanica) zelf terecht bij het Burger Informatie Centrum Commissariaat Wanica
Tawajarieweg # 20 te Lelydorp
Tel: 0366660 of 0366929
 

 
| Home | Contacts
  lelydorp.info - lelydorp.com eigendom van Lelydorp.net Copyright Lelydorp.net