Contactpagina
De enige manier hoe ons nu via e-mail te bereiken. Het E-mail adres webmaster@lelydorp.net wordt niet meer gebruikt. klik hier en stuur ons een e-mail.

Vandaag is:   

Gastenboek

Welkom op Lelydorp Net, de site voor en door Lelydorpers!

 

 

Home

 

Historie

 

Informatie

 

Scholen

 

Fotoboek

 

Gastenboek

 

Forum

 

Recreatie

 

Sport

 

Nieuwtjes uit Lelydorp

 

Ingezonden

 

Links

  Hoofddoel
  Meewerken 

Aangezien Lelydorp in het district Wanica ligt, vinden we het passend u een korte informatie te verstrekken over dit district.

Het district Wanica heette vroeger district Suriname
Bij de nieuwe districtenindeling van 1983 moet het district Suriname opnieuw een grote aderlating ondergaan en grote delen van zijn gebied afstaan aan Paramaribo, aan het district Commewijne en aan het district Para. Het kleine deel dat was overgebleven kreeg toen ook een andere naam en werd herdoopt in het district Wanica.
Hoofdplaats:Lelydorp.

Oppervlakte van het district Wanica: 443km2.
Totale bevolking van Wanica: 85.986.
De bevolkingsdichtheid per km2: 194.1.
Aantal scholen: 74.
Overheidsdiensten: 35.
Woningbouwprojecten: 24.
Hoofdader Indira ghandiweg voorheen pad van Wanica. Naams verandering op 20 februari 1985
Aan het hoofd van het district staat de Districtscommissaris.

Ontstaansgeschiedenis van het commissariaat Wanica
Kort na de afschaffing van de slavernij werden de districten ingedeeld met aantoonbare grenzen. Aan het hoofd van elk district werd een D.C. aangesteld, die verantwoording moest afleggen aan de gouverneur over alles wat er in het district gebeurde.
De gouverneur was toen belast met de algemene taken. Alle wettelijke leefregels werden onder toezicht van de gouverneur met medewerking van de D.C. uitgevoerd.

Het commissariaat Wanica was vroeger gevestigd aan de Combé tegen over Torarica, waar thans commissariaat noordoost gevestigd is en was algemeen bekend als commissariaat Combé.
Toen heette het district Wanica nog Suriname en grensde vanaf Torarica tot aan de grens met Brazilië.
Na de wijziging van de grenzen, waarbij de naam van het district Suriname werd veranderd in Wanica en waarbij het district uiteraard kleiner geworden was, verhuisde het commissariaat naar uitvlugt, in afwachting van de afronding van de bouwwerkzaamheden van het gebouw te Lelydorp waar tot vandaag het huidige commissariaat gevestigd is.
Het commissariaat Wanica kent een lange reeks Districtscommissarissen die elk op hun beurt een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het district.
Enkele districtscommissarissen die dit district gekend heeft zijn: van Petten, Wempe, Sanches, Ahmadali en de ex Vice President Ajodhia allen ten tijde van het district Suriname. Laatst genoemde heeft ook leiding gegeven aan het district Wanica na de instelling daarna, Naarendorp, Landburg, Lafuenta, Mohan, V.H Ramnewash. De huidige D.C. is dhr. Ramdjes Soekarnsing.

Het ressort Lelydorp: bestaat uit de Marron dorpen Santigron en Haarlem en het inheems dorp Pikin Poika. De inwoners van Santigron en Haarlem zijn Saramaccaners. Verder bestaat het het ressort uit Brooklyn, Dessa, Getong Royong, Rudge project, Tuinstad,
Malangweg, Nejal project, Reeberg en Lelydorp.
Ressort Lelydorp groot 148 km2. In lelydorp zijn overwegend Javanen gevestigd.
Volgens het Algemeen Bureau Statistiek (augustus 2005) telt L
elydorp 15.945 inwoners (8.283 mannen en 7.662 vrouwen)

Lelydorp telt 16 scholen met een totaal van 5523 leerlingen.

 

Geregistreerde Jongeren Organisaties

Jongeren Tuinstad en omgeving
Jongeren Libanonweg en omgeving
Schotelweg en omgeving
Jongeren Dessa en Omgeving
Jongeren Bangun Muda
Jongeren Naks en Omgeving
Jongeren Volle Evangelie Gem.
Eagle Wings Ministeries International
Jongeren Real Java
Jongeren van Hattemweg en omg.
Shri Mahabier Hindi Pathsala

In ressort Lelydorp zijn de Marron dorpen Santigron en Haarlem en het inheemse
dorp Pikin Poika gevestigd. In deze dorpen heerst nog het traditionele gezag. Deze
dorpen zijn alleen via de staatsbus te bereiken. Voorts is ook de Javaanse dorps
gemeenschap Dessa in dit ressort gevestigd .
In dit ressort wordt de vuilophaal verzorgd door de bestuursdienst.

In elk ressort zijn de verschillende ministeries vertegenwoordigd t.w.
Biza (CBB
Justitie en pol. Politie posthuis. Lelydorp beschikt over een brandweer kazerne
Min. van L.V.V.
Min, van R.O. de bestuurskantoren en het commissariaat te Lelydorp
Min. van Sociale Zaken . de wijkkantoren
Min. van Volksgezondheid . de RGD poliklinieken

Op Lelydorp  zijn er 5 particuliere poliklinieken gevestigd, waaronder 1 oogarts

 

Soort vergunning

Winkelier + gedistilleerd
eet en drinkgelagen
Uitdeuk en spuitinrichting
Hinderwet
Exploitatie vergunning
Las - en constructie Uitdeuk en spuitinrichting
Propaan in cylinders
Goud - en zilversmid
Monteur
Reparatie - inrichting (diversen)
Inr.voor het vervaardigen van diverse goederen
Meubelbedrijf
Houtzagerij
Monteur
Pompinstallatie
Standhouder
Kapper
Ventvergunning
Banketbakker
Houtmarkt
Openbare markt
Schoonheidsspecialiste
Auto wasserij
Verk.v.mengsel middels verplaatsbare pomp
Slager
Bankiersvergunning
Openbare vermakelijkheden (vast)
Verg.v.d.v.v. rijst,voer,slijpmeel,padi en zemelen
Kapsalon
Het aanleggen en bouwen v/e steiger

Aantal

183
38

35
7
1
12
1

3

13
5
1
6


1
 
1
3
1
1

1
 

 

WEGEN

ALTONAWEG
ANDONGLAAN LELYDORP
ANGALAMPOELAAN LELYDORP
ANIEL RAVIENWEG
ARHAOELLAAN LELYDORP
ASTERLAAN LELYDORP
BERGERSHOOPWEG IND GANDHI LI
BONAIREWEG INDIRA GANDHI LI
BRAAMSHOOPWEG IND GANDHI RE
CELEBESWEG VREDENBURG
CURACAOWEG IND GANDHI RE
DE CRANEWEG 01E ZIJSTR LINKS
DE CRANEWEG 02E ZIJSTR
DE CRANEWEG 03E ZIJSTR
DE CRANEWEG IND GANDHI RE
FAJALOBIELAAN LELYDORP
GERBERALAAN
GOTONG ROJONGWEG VERL V HATTEMWEG
GRADJIESTR RUDGE PROJ
HARE RAMAWEG
HOUTTUINWEG
INDIRA GANDHIWEG
JAVAWEG WANICA
JOHANNES MICHELSWEG IND GANDHI RE
JULIANAWEG HOUTTUIN
KANALAAN LELYDORP
KARANGTEMPELWEG LELYDORP
KENONGOLAAN LELYDORP
KLAVERBLADWEG
KOTOMISILAAN LELYDORP
KRERE KRERELAAN LELYDORP
LANGS KANAAL TOUT LUI FAUT
LELYDORPERWEG (LELYDORP)
LELYSTEEG
LELYSTR LELYDORP
LELYSTR LELYDORP
LIBANONWEG IND GANDHI RE
LUDWINAWEG
MALANGWEG VREDENBURG
MALAWEG ZIJSTR HARE RAMA WEG
MAUREENLAAN IND GANDHI RE
MAWARLAAN LELYDORP
MELATIELAAN LELYDORP
MIJNZORGWEG
NEJALPROJ 01 IND GANDHI RE
NEJALPROJ 02 IND GANDHI RE
OVERBRUGWEG
OZIRWEG IND GANDHI LI
PASSASTR RUDGE PROJEKT
PAWIROREDJOWEG LELYDORP
POEKELBESIESTR
POERWODADIEWEG
POERWOREDJOWEG LELYDORP
REEBERGWEG 02E ZIJSTR LI
REEBERGWEG 03E ZIJSTR
REEBERGWEG WANICA
ROOSLAAN LELYDORP
  
S KARSOREDJOWEG V HATTEMW 1E ZIJST
SABANWEG ( ZIJSTR SUMATRAWEG)
SASTRODISOEMOWEG LELYDORP
SCHOTELWEG
SEWDIENWEG
SIDODADIEWEG LELYDORP
SIDOREDJOWEG LELYDORP
SOEKODADIEWEG LELYDORP
SOEKOREDJOWEG LELYDORP
SUMATRAWEG LELYDORP
TAWAJARIEWEG LELYDORP
TAWANGREDJOWEG
TAWANGSARIEWEG
TERATELAAN LELYDORP
TJAMELILAAN LELYDORP
TOMOHAMATWEG LELYDORP
TOUT LUI FAUTKANAAL WEG
TOUT LUI FAUTKANAAL WEG
TUINSTAD LELYDORP
TUINSTAD LELYDORPVAN DRIMMELENWEG 1E ZIJSTR LI
VAN DRIMMELENWEG 1E ZIJSTR RE
VAN DRIMMELENWEG LELYDORP
VAN HATTEMWEG
VAN HATTEMWEG 2E STEEG RE
VERL BERGERSHOOPWEG IND GANDHI LI
VERL BRAAMSHOOPWEG IND GANDHI RE
VERL HOUTTUINWEG
VERL HOUTTUINWEG
VERL MALANGWEG
VERL MIJNZORGWEG IND GANDHI RE
VERL SASTRODISOEMOWEG LELYDORP
VERL SASTRODISOEMOWEG LELYDORP
VERL SIDODADIEWEG LELYDORP
VERL SIDODADIEWEG LELYDORP
VERL ZWAMPWEG LELYDORP
VERL ZWAMPWEG LELYDORP
WILHELMINAWEG HOUTTUIN
WILLEM SABAJOWEG PARA
WONGSODJIWOLAAN ZIJSTR LELYDORPERW
ZUIDERWEG (REEBERGWEG)
ZWAMPWEG LELYDORP
Broedershoopweg
Paragweg
Parag Dhaniramweg

Wij danken het Burger Centrum Commissariaat Wanica voor het verstrekken van de informatie op deze pagina.
U kunt voor meer Informatie over Lelydorp (Wanica) zelf terecht bij het Burger Informatie Centrum Commissariaat Wanica
Tawajarieweg # 20 te Lelydorp
Tel: 0366660 of 0366929
Fax: 0366944
E-mail: bic-wanica@decentralisatie.org

 

SCHOLEN

Pacellischool
1e zijstr. van Drimmelenweg no. 2
366521
 

O.S. Javaweg
Javaweg perc. No. 15
366264

 

O.S. Reeberg
Reeberg project
8854872
 
De Ruyterschool
Santigron
8804623

 

O.S. Schotelweg
Schotelweg no. 13
366360

 

MULO Schotelweg
Schotelweg no. 13
366692
 
Afakkaschool
Sumatraweg no. 239a
367888
 
O.S. Malangweg
Malangweg perc. No. 2
8873619
 
O.S. Mijnzorgweg
Mijnzorgweg no. 127
366878
 
Pater W. Albrinckschool
Dessa-Poerwodadiweg
366727
 
Johannes Vrolijkschool
Fajalobielaan no. 1
366156
 
John Monkouschool
Angalampoelaan no. 8
366347
 
Peuterschool Indira Ghandiweg
naast B.O. Kantoor
368721
 
V.W.O.-HAVO Complex
Ind. Gandhiweg km. 16,5
367310
 
Kaikoesieschool
Tjamelielaan no. 2
366026
 
O.S. Lelydorp
Fajalobilaan no. 1
366460